Sportfiskarna Blekinge

Sportfiskarna i Blekinges hantering av personuppgifter  

Reviderad; 2018-08-15 

Sportfiskarna i Blekinge följer förbundets personuppgiftspolicy enligt Sporfiskarna medlemsida.

Vi vill härmed beskriva hur vi i Sportfiskarna Blekinge behandlar våra medlemmars personuppgifter: 

Vi lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du tävlar,
är med på träffar eller på något sätt söker information av oss. 
Sportfiskarna Blekinge hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter
lämnade av dig via en ansluten klubb eller av Riksförbundet.  
De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara
bilder på medlemmar vid träffar. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet.
 
Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser riksförbundet, SPAR. Vi lagrar dina uppgifter
så länge din personpost har någon typ av koppling i Sportfiskarnas personregister och två år därefter. 
Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till Sportfiskarna såsom utskick,
kontakt inom organisationen tävlingsresultat mm.  
Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från Sportfiskarna.
Kontakta vår medlemsavdelning på förbundet om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som
rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Sportfiskarnas medlemsavdelning.