Sportfiskarna Blekinge

Förvaltning av fisket i grunda havsvikar i Blekinge

december 2016

 

Syfte: att bevara den biologiska mångfalden i grunda havsområden längs Blekingekusten genom att optimera förvaltningen av grunda havsvikar och deras rovfiskbestånd