Sportfiskarna Blekinge

 

 

 

 

 

Ny utbildning för ungdomar, om interesse för denna utbildning finns, vg och kontakta Alexios Moldovanis, email; a.moldovanis@telia.com eller på telefon; 0708- 88 82 31

Blekinge distriktet kommer att stå för alla kostnader för klubbarna som skickar sin yngre förmågor på denna utbildning.

 

 

 

 

Studiefrämjante är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av  studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.                            

Sportfiskarna samarbets partner vad det gäller utbildning och studiecirklar är Studiefrämjande
 
Blekinge Distrikets ansvarig för utbildning är     
         
Alexios   Moldovanis        
Brahevägen 2   Hem Tlf   Mbl Tlf
293 33 Olofström   0454-912 31   0708- 88 82 31
Email        
a.moldovanis@telia.com        

 

Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser. Vårt stöd kommer från statens och kommunernas anslag till folkbildning.Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige.

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Med en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism. Alla är välkomna till Studiefrämjandet!

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.