Sportfiskarna Blekinge

Föreningsinformation

Sportfiskarna har idag ca 400 anslutna föreningar. Här kan du hitta information som som rör fiskeklubbar anslutna till Sportfiskarna.
10 goda skäl för medlemskap i Sportfiskarna

Anslutna föreningar stödjer Sportfiskarnas arbete med följande frågor:

  1. Arbete mot industrifiskets kortsiktiga rovdrift på fiskbestånden.
  2. Ökade resurser till fiskevård genom exempelvis införnadet av en allmän fiskevårdsavgift.
  3. Bevarandet av det fria handredskapsfisket längs kusterna och i de stora sjöarna.
  4. Skydda de sista kvarvarande strömvattnen från utbyggnad: Inte en droppe till!
  5. Begränsa nätfisket längs våra kuster.
  6. Nyrekrytering och rekrytering av framtidens sportfiskare genom vår ungdomsverksamhet.
  7. Stöd till fiskevårdsprojekt, till exempel restaurering av vattendrag.
  8. Höja sportfiskets status som en hållbar och samhällsekonomiskt viktig näring.
  9. Organisera Sveriges sportfiske och värna sportfiskets framtid.
  10. Fortsatt arbete mot försuringen och för bibehållna anslag till kalkning.
 Försäkring för föreningsaktiva
- Extra skydd åt föreningens eldsjälar

Alla föreningar anslutna till Sportfiskarna kan köpa en olycksfallsförsäkring för de medlemmar som arbetar på uppdrag av föreningen. Detta gör att förenigarna kan skydda sina tillsynsmän, ungdomsledare, fiskevårdare och styrelseledamöter, när de utför sina uppdrag i föreningen.

Försäkringen, som går att teckna via Sportfiskarna hos Trygg Hansa, gör att föreningarna får ett mycket förmånligt pris på olycksfallsförsäkring som kan tecknas av distrikt, medlemsklubbar och förbundsklubbar för sina medlemmar.
För att kunna hålla kostnaderna nere har Sportfiskarna förenklat administrationen och säljer försäkringen med fem försäkringstagare åt gången. Ju fler försäkringar föreningen tecknar, desto billigare blir det per försäkring!

Vilka kan föreningen försäkra?

Tillsynsmän, fiskevårdare, ungdomsledare, styrelseledamöter och övriga personer som är medlemmar i föreningen/distriktet.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under arbete på uppdrag av föreningen/distriktet som är medlem i Sportfiskarna, samt direkt resa till och från sådant arbete.

Mer information om invaliditetsbelopp mm. finns i ansökningsblanketten.

För frågor om försäkringens omfattning, kontakta Trygg Hansa
För övriga frågor kontakta Sportfiskarna:
08-410 80 600, info@sportfiskarna.se