Sportfiskarna Blekinge

Fiskevårdsfonden

En ansökan till Sportfiskarnas Fiskevårdsfond behöver inte vara komplicerad. En enkel projektbeskrivning räcker och vi hjälper gärna till!

 

Information om fonden

 • Fondens medel ska kunna delas ut till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar.
 • Förbundsstyrelsen beslutar årligen om vilken summa som skall avsättas för utdelning från fonden.
 • Berättigad att söka medel är distrikt inom eller förening ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Om särskilda skäl föreligger kan även ansökan från annan beaktas, medlem i förbundet eller organisation med nära anknytning till förbundet.
 • Förbundsstyrelsen utgör fondens styrelse och fattar beslut om fördelning av medel.

Villkor för bidraget

 • Under 10.000 kr utbetalas bidraget direkt, annars halva summan vid starten.
 • I den ekonomiska redovisningen skall ingå samtliga kostnader och intäkter. Ideellt arbete får värderas till 150 kr/timme.
 • Projektet skall presenteras och uppdateras på Sportfiskarnas hemsida, www.sportfiskarna.se
 • Projektet och Sportfiskarnas Fiskevårdsfond skall marknadsföras i lokalpressen.
 • En kort text och bild skall lämnas för användning i Svenskt Fiske/ Sportfiskarnas hemsida.
 • Bidragstagaren är återbetalningsskyldig om inte projektet genomförs.
 • Ansvaret för projektets genomförande ligger hos bidragstagaren, men Förbundet bidrar gärna med rådgivning.

Hit skickar du ansökan

Ansökan skickas till:
Sportfiskarnas Fiskevårdsfond
Ö. Kattarpsvägen
PL 564
212 91 Malmö

Ansökan kan också skickas per e-post till anders.karlsson@sportfiskarna.se.

Ansökan ska innehålla en åtgärdsbeskrivning med budget samt information om var åtgärden ska genomföras.

 

Fler fonder för fiskevårdsmedel :

Det finns även möjlighet att söka medel från Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse, som stöttar fiskevård och forskning kring sportfiske- och fiskevårdsfrågor.

Abu Garcia Fiskevårdsfond
ABU:s fond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.

Fondstyrelsen ser också gärna ansökningar från projekt som seminarium, undersökningar, opinionsarbete och annat som ökar intresset för fiskevård och förvaltning som gynnar sportfisket. Fonden verkar enligt principen att ge lokala initiativ hjälp till självhjälp. Både enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden kan söka bidrag. Abu Garcia Fiskevårdsfond grundades och finansieras av Abu Garcia, men ansökningarna administreras av Sportfiskarna.

Göte Borgströms fond för forskning
Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.

Skicka ansökningar till Abu Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse, senast 31maj till:

Sportfiskarna,
Ö. Kattarpsvägen,
PL 564,
212 91 Malmö

Ange på er ansökan om ni söker till Abu Fiskevårdsfond eller Göte Borgströms stiftelse.

Mer info: Per Göran Jönsson: pergoran.jonsson@sportfiskarna.se, 040-787 21