Sportfiskarna Blekinge

Verksamhetsplan för år 2017

 

Sportfiskeförbundet i Blekinge kommer under verksamhetsåret 2017 att arbeta med att utveckla ungdomsverksamheten, medlemsvärvning, tävlingsverksamheten, fiskevård och sportfiske möjligheter i Blekinge.

Medlemsvärvning och medlemsvård

Distriktet har under senaste åren haft en ökning av antalet medlemmar (ca xxx medlemmar). Behovet av fler medlemmar i klubbar, distrikt och förbund är mycket viktigt, då fler anslutna medlemar innebär starkare organisation både regionalt och i hela landet.

Det är av största vikt att en aktiv kommunikation bedrivs mellan distriktet och klubbarna.

Distriktets huvud sakliga informations kanal till klubbarna sker via distriktets hemsida och Facebook, samt via E post.

Distriktet har som avsikt att genomföra en bussresa till 2017 år sportfiskemässa. Samt att arrangera aktiveteter såsom föresläsningar, samt att markanads föra Sportfiskarna vid andra arrangemang inom Blekinge

 

Miljö- och Fiskevård

För att påverka fiskevården och sportfiskemöjligheterna och bevaka sportfiskets intressen i Blekinge kommer distriktet att vara representerat i länsstyrelsens rådgivande grupp i fiskefrågor. Kommittén kommer i övrigt att bevaka miljö och fiskevårdsfrågor genom skrivelser och lämna remissvar till olika instanser.

Ungdoms- och utbildningsverksamhet

Distriktet kommer 2017 förhoppningsvis att återupptaga arrangemanget Klass Draget i sammarbete med klubbarna i Blekinge.

Distriktet har också som målsättning att stötta föreningar inom Blekinge som har behov av stöd för att kunna utveckla sin ungdomsverksamhet. Det är av största vikt för distriktet att ungdomsverksamheten synkroniseras mellan distrikt och våra klubbar, så att vi tillsamman kan utveckla ungdomsverksamheten 2017.

Distriktet har som planer att även 2017 kunna vara arrangör till det s.k. ABU lägret (Gäddfiskelägret), som de senaste åren har genomfört i Blekinge under hösten. Detta tillsammans med Förbundet.

Tävlingsverksamhet

Riktlinjer för tävlingsverksamheten i Blekinge dras upp inom tävlings rådet i distriktet. Tävlings program för 2017 är fastställt och utskickat till klubbarna samt utlagt  hemsidan.

Tävlingsverksamheten kan under året följas via distriktets hemsida där program och resultat läggs upp.

DM-tävlingar kommer att genomföras i pimpel, i traditionellt mete, Kust & Sjö, samt mormyska. Övriga tävlingsgrenar är vilande i Distriktet tills önskemål och behov framkommer från tävlingsfiskare eller klubbarna.

Slutord

Distriktet har att tillsammans med klubbarna en målsättning att utveckla sportfisket i Blekinge. En viktig förutsättning för att vi skall kunna nå de uppsatta målen är att länets alla anslutna medlemmar blir ännu mer engagerade.

Vi får stöd från Sportfiske förbundet i detta arbete som idag mycket aktivt arbetar med bevakning av våra intressen. Vi har även stöd av från flera andra organisationer i de arrangemang som vi genomför.

Låt oss under 2017 jobba för att bli ännu fler medlemmar i Blekinge där många redan har förstått att Sveriges sportfiskare behöver en stark organisation.  

Styrelsen Sportfiskarna Blekinge 2016